საკრუიზო ლაინერი Braemar, ყველაზე მსხვილი გემია, რომელმაც ერთ-ერთ ყველაზე ვიწრო, კორინთოს არხში გაცურა.

ობობები აქტიურდებიან სექტემბერსა და ოქტომბერში, ვინაიდან ისინი სწორედ ამ პერიოდში ეძებენ შესაფერის ადგილებს