მართალია, ბევრისთვის წარმოუდგენელია ფილმი საუნდთრეკის გარეშე, რადგან ხშირად მუსიკა არა მხოლოდ განუყოფელი ნაწილი, არამედ ფილმის დამოუკიდებელი პერსონაჟი ხდება, მაგრამ ზოგჯერ რეჟისორები შეგნებულად ამბობენ უარს მუსიკალურ გაფორმებაზე და მთელ აქცენტს ბუნებრივ ხმოვან რიგზე აკეთებენ.