"მგონი, ზღვარი უნდა არსებობდეს ადეკვატურობის, მედიისთვისაც და ზოგიერთი პოლიტიკური ძალისთვისაც."