სამხედრო დახმარების ფარგლებში ბრიტანეთი უკრაინას შორ მანძილზე მოქმედ არტილერიას, ხომალდსაწინააღდმდეგო რაკეტებს და უპილოტო თვითმფრინავებს მიაწვდის.