უმეტესობა იმ ქვეყნებიდან, სადაც კორონავირუსი ჯერ არ დადასტურებულა, პატარა კუნძულოვანი სახელმწიფოებია.

რეკლამა: 0:05