ბრალდებული "Facebook"-ში 10 წლის არასრულწლოვანს მისივე თანატოლ გოგონად გაეცნო, შევიდა მასთან ნდობაში და დაზარალებულისგან უკანონოდ მოიპოვა პირადი საიდუმლოს ამსახველი ინტიმური ხასიათის ინფორმაცია.

სუს-ის ინფორმაციით, საკონტროლო შესყიდვის ფარგლებში შეძენილია ისეთი ფსიქოტროპული მედიკამენტები, როგორებიცაა - ბაკლოსანი, გაბაგამა, გაბაპენტინი, დიაზეპამი, ქსანაქსი და სხვა.