პლანეტის ერთ ადგილას ადამიანს შეუძლია დღეში იმდენი გამოიმუშავოს, რასაც მეორე- მთელი თვის განმავლობაში ვერ იშოვის