საჯარო დაწესებულებებში დასაქმების მსურველებს  შესაძლოა, დამატებით ცნობის წარდგენა დასჭირდეთ, რომ აზარტულ თამაშების მომხმარებლები არ არიან.