ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა, ტრანზიტის დასაშვებ მოცულობაზე გადაჭარბება, მაგრამ რუსეთის ვალდებული იქნება, დაასაბუთოს ამ ტიპის გადაჭარბების საჭიროება.