მისი განცხადებით, საქართველოში ჩამოსული ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც შეისწავლა არა მხოლოდ ფარმა ბაზარი, ჯანდაცვის სექტორიც, დასკვნის პირველ აბზაცშივე წერენ, რომ საქართველოში წამალის ხარისხი რთულად დასადგენია და შემდეგ უკვე ფასი.

GMP/GDP-ის დანერგვით საქართველო აღიარებს ევროკავშირის სტანდარტებს ფარმაცევტული პროდუქტების ხარისხის კონტროლის მიმართულებით