უნდა დაისაჯონ ისინი, ვინც წლების განმავლობაში ამ სიველურეს აფარებენ ხელს, მათ ხელთ არსებული ყველა შესაძლო ბერკეტით. ახლა ამ კითხვების არდასმაა ზუსტადაც არაეთუკური,- წერს ჟურნალისტი