"სახელმწიფომ რაჭაში 104 712 ჰექტარ ტყეზე სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის 49 წლიანი ლიცენზია გასცა კომპანიაზე, რომლის საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეც რუსული კავშირების მქონე ბიზნესმენი დავით ხიდაშელია".

დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილებების უმრავლესობა არა დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებით, არამედ გავლენიან მოსამართლეების ჯგუფის პირადი, ვიწრო ინტერესების შესაბამისად მიიღება", - აღნიშნულია კვლევაში.