მიმდინარე წლის მე-3 კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე სულ დაფიქსირდა საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 2.3 მილიონი შემოსვლა, რაც 2.8-ჯერ მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.

უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 6 მილიარდ 135 მილიონი აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.3% შეადგინა.