"შრომის ინსპექციის მიერ დადგენილი იქნა დამსაქმებლის არასასურველი ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავდა ღირსების შემლახველი, შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელი გარემოს შექმნას".

შრომის ინსპექციამ, მონიტორინგის შედეგად, რამდენიმე დაწესებულება დალუქა, რადგან აკრძალვის მიუხედავად, აგრძელებდნენ მათ საქმიანობას.