"სწორედ ამ პასუხისმგებლობით მოქმედებს საქართველოს ხელისუფლება. მისი ნებისმიერი ნაბიჯი არის განპირობებული უსაფრთხოების განმტკიცებით და იმით, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებას დამატებითი საფრთხეები არ შეექმნას" - ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე.