აღნიშნულით მინისტრი გამოეხმაურა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას გიორგი მაქარაშვილის, ირაკლი კაჭარავასა და ზურაბ ბერძენიშვილის სარჩელთან დაკავშირებით.

„სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით სპეციალური პენიტენციური სამსახური აკეთებდა და მომავალშიც გააგრძელებს მაქსიმუმის გაკეთებას იმისთვის, რომ მისი ჯანმრთელობის უფლება იყოს დაცული.“– განაცხადა რატი ბრეგაძემ.

„ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო, რომელმაც სასჯელი არ უნდა გადაუვადოს, ან უნდა გაათავისუფლოს.“