"საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 2%-ზეა საუბარი და თან განლაგებულია რუსეთის ფედერაციისა და სამაჩაბლოს მოსაზღვრე რეგიონში.. შესაძლებელია ამ ტერიტორიაზე დაიწყონ ტყის ჭრა, მათ შორის კომერციული მიზნითაც", - განაცხადა ირაკლი მაჭარაშვილმა.