პანდემიის გამო მუდმივი ჩაკეტვის პირობებში, ტურისტული სექტორი თავის გადარჩენისთვის იბრძვის. განსაკუთრებით დიდი წნეხის ქვეშ იმყოფებიან ქვეყნები, რომლებიც წარსულში, განსაკუთრებით, სწორედ ტურიზმს ეყრდნობოდნენ.