"ჩვენი სოციალური პოლიტიკა ენერგეტიკის დარგში და კონკრეტულად ტარიფების სუბსიდირება, ამიერიდან გახდა უფრო მიზნობრივი"