სავარაუდოდ, იზოლაციის და კარანტინის ვადების შემცირება უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა ძალიან მაღალია და სამუშაო ადგილებზე კადრების დეფიციტი იქმნება", - წერს მაია ბუწაშვილი.