„მატება რესპირაციული დაავადებების ახლაც არის. ვირუსული ინფექციებით მომართიანობა შედარებით შემცირდა, ვიდრე იყო მაისსა და ივლისში, მაგრამ  სექტემბრის თვისთვის მაინც ძალიან მაღალია.“