პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის 343, იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევისთვის კი 60 პირი დაჯარიმდა.

პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის 374, იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევისთვის კი 53 პირი დაჯარიმდა.

პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის 796, იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევისთვის კი 67 პირი დააჯარიმეს.

პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის 984, იზოლაციისა და კარანტინის წესების დარღვევისთვის კი 60 პირი დაჯარიმდა.