ერთი საპენსიო სესხის საშუალო ზომა 924 ლარს შეადგენდა. მთლიანობაში საპენსიო სესხებზე ბანკის საკრედიტო პორტფელის 14% მოდის.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ციფრული ლარის შემოღების საკითხსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ გარკვეული სამუშაოები მიმდინარეობს, რადგან მსგავსი პროექტის კვლევის გარეშე განხორციელება შეუძლებელია.