მისი განცხადებით, საქართველოში ჩამოსული ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც შეისწავლა არა მხოლოდ ფარმა ბაზარი, ჯანდაცვის სექტორიც, დასკვნის პირველ აბზაცშივე წერენ, რომ საქართველოში წამალის ხარისხი რთულად დასადგენია და შემდეგ უკვე ფასი.

„იუსტიციის სამინისტრომ მიხეილ სააკაშვილს გლდანის მე-18 დაწესებულებიდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანა შესთავაზა.“