"2021 წლის მესამე კვარტალში, ბიზნესსექტორის ბრუნვა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, გაიზარდა 38,5%-ით"