„მედიკამენტი რაც არ უნდა გავაიაფოთ, ამით ჩვენი მოსახლეობა უფრო ჯანმრთელი გახდება? სისტემური ცვლილება ნიშნავს, ცვლილებას მკურნალობის სტანდარტების მიმართულებითაც“ - მარგველაშვილი