„მნიშვნელოვანია, რომ შევხედოთ, ლარში განთავსებული ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობას, რომელიც ინფლაციური მოლოდინების კარგი ამსახველია.“ - კობა გვენეტაძე

„მედიკამენტი რაც არ უნდა გავაიაფოთ, ამით ჩვენი მოსახლეობა უფრო ჯანმრთელი გახდება? სისტემური ცვლილება ნიშნავს, ცვლილებას მკურნალობის სტანდარტების მიმართულებითაც“ - მარგველაშვილი