"წამალზე დამოკიდებულებასთან გამკლავება დათის ძალიან უძნელდება, ბავშვი სასწაულებრივად აგრძელებს სიცოცხლისთვის ბრძოლას, თუმცა გზა საკმაოდ ხანგრძლივი და რთულია" - აღნიშნულია ინფორმაციაში.