კომპანია ყოველწლიურად 10 მილიონზე მეტ ერთეულ პროდუქტს კერავს და მას მსოფლიოს წამყვანი ბრენდებისთვის განკუთვნილი ტანსაცმლის დამზადების უფლება გააჩნია.