გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო წყალქვეშა ჰიდრობიოლოგიური კვლევების წარმოებისთვის თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური, დისტანციური მართვის მოწყობილობით, წყალქვეშა რობოტით აღიჭურვა.

წყალქვეშა რობოტი საშუალებას იძლევა მყვინთავებისთვის მიუწვდომელ, 450 მეტრამდე სიღრმეში, შეზღუდული ხილვადობის პირობებშიც კი, აწარმოოს კვლევა-ძიებითი სამუშაოები და მოახდინოს არსებული მდგომარეობის ვიდეო-აუდიო გადაღება, ფსკერის მონიტორინგი და სკანირება.

მნიშვნელოვანია, რომ რობოტი, გარდა წყალქვეშა ჰიდრობიოლოგიური კვლევების წარმოებისა, ზღვისა და შიგა წყალსატევების სიღრმეების კონტროლის უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა. ახალი, მაღალტექნოლოგიური აღჭურვილობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შავი ზღვის მონიტორინგის გაუმჯობესებაში.

მარი მელიქიშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები