აშშ-ის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 2021 წლის თავდაცვის ბიუჯეტის პროექტის სენატთან შეთანხმებული ტექსტი დაამტკიცა, რომლის სახელწოდებაცაა ”2021 წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი”. მას მხარი კონგრესის ქვედა პალატის 355 წევრმა დაუჭირა, ხოლო 78-მა საწინააღმდეგოდ მისცა ხმა.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რუსეთის მხრიდან აგრესიის შესაკავებლად დეპარტამენტმა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ყურადღება და რესურსები უნდა გაზარდოს. საუბარია საქართველოზეც. კერძოდ, აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტმა ყურადღება უნდა გაზარდოს და შავი ზღვის რეგიონში ცვალებად სამხედრო ბალანსზე რესურსები მიმართოს. ასევე, გაზარდოს NATO-სა და სხვა მრავალმხრივი სწავლებების სიხშირე და მასშტაბი. მათ შორის, უკრაინისა და საქართველოს მონაწილეობით.

ეს კანონპროექტი ადგენს თავდაცვის დეპარტამენტის (DOD) პროგრამებისა და საქმიანობის პოლიტიკას, მათ შორის სამხედრო პერსონალის სიძლიერეს. ის არ ითვალისწინებს საბიუჯეტო უფლებამოსილებას, რაც აისახება შემდეგ ასიგნებების შესახებ კანონმდებლობაში.

ასევე აღსანიშნავია, რომ ზემოთხსენებული, ადგენს პოლიტიკას ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ გარკვეულ ფედერალურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მათ შორის ეროვნული ხელოვნური დაზვერვის ინიციატივის პრეზიდენტის მიერ განხორციელებული კვლევებისა და განვითარების, განათლებისა და სასწავლო პროგრამების მხარდასაჭერად.

აშშ-ის თავდაცვითი ბიუჯეტის ჯამური ოდენობა 740 მილიარდ დოლარს შეადგენს. აქედან, 69 მილიარდი დოლარი საზღვარგარეთ გაუთვალისწინებელი ოპერაციებისთვის არის განკუთვნილი.

ნანკა ქოქიაშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები