გარემო ნაკლებად დაბინძურდება და გლობალურ დათბობასაც ხელი შეეშლება